Ple municipal extraordinari (30/3/2022)

Dimecres 30 de març a les 16 hores tindrà lloc el ple extraordinari en la sala d'actes de l'Ajuntament. És una sessió pública, hi pot assistir tothom que ho vulgui. Obligatori l'ús de mascareta i distanciament personal.

DIMARTS 29 MARÇ 2022

L'ordre del dia és el següent:

1. Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de sessió ordinària celebrada el catorze de març de 2022.

2. Aprovació , si s'escau, de la petició i implantació del primer cicle infantil a les escoles rurals curs 2022-23 a l'escola AESO d'Isona i Conca Dellà del municipi d'Isona i Conca Dellà.

3. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IIVTNU per adaptació al RD Llei 26/2021 de 8 de novembre de l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà.

Document Actions