24° / 11° Molt tapat amb pluja

Habitants

Nucli de població Població 20-02-2022
Basturs 29
Benavent de la Conca 26
Biscarri 48
Conques 122
Covet 7
Figuerola d'Orcau 157
Gramenet 2
Isona 569
Llordà 6
Masos de Sant Martí, els 0
Montadó 1
Orcau 20
Sant Romà d'Abella 59
Siall 5
   
Total 1.068

Isona i Conca Dellà

Codi
251155
Comarca
Pallars Jussà
Població
1.057
Superfície
139,37
Densitat
7,6
Altitud
659

Superfície (km²)

Municipi
139,37
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,6
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
578
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
479
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
120
Comarca
1.570
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
606
Comarca
8.276
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
263
Comarca
2.521
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
68
Comarca
832
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
809
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
343
Comarca
4.395
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
138
Comarca
1.244
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
32
Comarca
308
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
578
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
761
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
263
Comarca
3.881
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
125
Comarca
1.277
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
36
Comarca
524
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
479
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
869
Comarca
9.552
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
41
Comarca
1.288
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
147
Comarca
2.359
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
924
Comarca
11.356
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
133
Comarca
1.843
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
501
Comarca
5.785
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
77
Comarca
971
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
578
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
423
Comarca
5.571
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
56
Comarca
872
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
479
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
72
Comarca
636
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
96
Comarca
641
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
168
Comarca
1.277
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
120
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
37,5
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
38
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
7
Comarca
69
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
18
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-41
Comarca
-634
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,22
Comarca
-5,16
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,82
Comarca
-7,21
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
3,6
Comarca
2,06
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
1.063
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
938
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
946
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
670
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.065
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
16,7
Comarca
18,9
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,7
Comarca
26,1
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,4
Comarca
23,3
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
26,1
Comarca
31,8
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
811
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
817
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,6
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
803
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,8
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,7
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
811
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
418
Comarca
5.401
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
85
Comarca
1.424
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
503
Comarca
6.825
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
578
Comarca
6.468
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
968
Comarca
11.493
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
250
Comarca
2.795
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
175
Comarca
2.440
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
425
Comarca
5.235
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
455
Comarca
5.645
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
130
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
175
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
380
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
2.180
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
2.865
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
365
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
75
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
160
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
670
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
160
Comarca
1.265
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.135
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
815
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
920
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
2.865
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
45
Comarca
508
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
391
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
709,02
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
165
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
150
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
315
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,6
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,1
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,8
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,6
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
25,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
16,2
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
9,1
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
25,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
449
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
97
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
986
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
339
Comarca
4.258
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
927
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
453
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
2.035
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
1.740
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.318
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
15.859
Comarca
192.281
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,3
Comarca
14,8
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,1
Comarca
84,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.662
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.009
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
147
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.600
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.331
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.738
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
7.321
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
3.633
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
639
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
270
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
232
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
643
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
122
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
34
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
9
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
206
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
61
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.749
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
12.864
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
598
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
65.578
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
308.500
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
1.124
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
34
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
665
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
84
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
289
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
89
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.127
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,39
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
39,8
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3,38
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions