Habitants

Nucli de població Població 20-02-2022
Basturs 29
Benavent de la Conca 26
Biscarri 48
Conques 122
Covet 7
Figuerola d'Orcau 157
Gramenet 2
Isona 569
Llordà 6
Masos de Sant Martí, els 0
Montadó 1
Orcau 20
Sant Romà d'Abella 59
Siall 5
   
Total 1.068

Isona i Conca Dellà

Codi
251155
Comarca
Pallars Jussà
Població
1.060
Superfície
139,37
Densitat
7,6
Altitud
659

Superfície (km²)

Municipi
139,37
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,6
Comarca
9,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
578
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
482
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
114
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
605
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
273
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
68
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
59
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
347
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
143
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
578
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
258
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
130
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
482
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
864
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
42
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
154
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
922
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
138
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
499
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
79
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
578
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
423
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
59
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
482
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
75
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
101
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
176
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
120
Comarca
1.865
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
41,7
Comarca
75,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
37
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
32
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
7
Comarca
69
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
108
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
13
Comarca
113
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
22
Comarca
221
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
18
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-99
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,73
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-11,59
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,86
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.063
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
938
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
946
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
670
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.065
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
20,2
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,3
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
24,1
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
849
Comarca
10.341
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
70,7
Comarca
66,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
819
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,1
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
824
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,3
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,1
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
842
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
418
Comarca
5.401
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
85
Comarca
1.424
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
503
Comarca
6.825
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
578
Comarca
6.468
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
968
Comarca
11.493
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
244
Comarca
2.871
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
183
Comarca
2.400
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
427
Comarca
5.271
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
456
Comarca
5.604
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
140
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
160
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
395
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
2.130
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
2.825
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
380
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
75
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
155
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
680
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
1.295
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
1.220
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
695
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
910
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
2.825
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
44
Comarca
519
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
391
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
709,02
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
165
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
150
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
315
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,7
Comarca
42,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,5
Comarca
47,6
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
69,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,6
Comarca
467,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
30,3
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
27,8
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
15,2
Comarca
310,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
12,6
Comarca
346,1
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
27,8
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
449
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
97
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
986
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
339
Comarca
4.258
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
1.740
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
15.883
Comarca
195.967
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,6
Comarca
15,1
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
85,7
Comarca
82,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.662
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.009
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
147
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.670
Comarca
19.087
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.516
Comarca
5.136
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.991
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.070
Comarca
35.219
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
9.062
Comarca
52.138
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
4.201
Comarca
14.140
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
718
Comarca
1.749
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
44
Comarca
609
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
21
Comarca
400
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
7
Comarca
22
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
4.991
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
6
Comarca
19
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
198
Comarca
870
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
204
Comarca
889
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
127
Comarca
542
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
77
Comarca
347
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
204
Comarca
889
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
747
Comarca
13.121
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
10.179
Comarca
45.750
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
881
Comarca
3.026
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
98.460
Comarca
149.104
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
247.119
Comarca
350.918
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
1.328
Comarca
1.625
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
981
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
34
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
665
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
84
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
289
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
89
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.127
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,36
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
40,8
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
4,96
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions