37° / 18° Clar

Habitants

Nucli de població Població 20-02-2022
Basturs 29
Benavent de la Conca 26
Biscarri 48
Conques 122
Covet 7
Figuerola d'Orcau 157
Gramenet 2
Isona 569
Llordà 6
Masos de Sant Martí, els 0
Montadó 1
Orcau 20
Sant Romà d'Abella 59
Siall 5
   
Total 1.068

Isona i Conca Dellà

Codi
251155
Comarca
Pallars Jussà
Població
1.056
Superfície
139,37
Densitat
7,6
Altitud
659

Superfície (km²)

Municipi
139,37
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,6
Comarca
10
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
574
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
482
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.056
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
123
Comarca
1.570
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
598
Comarca
8.476
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
265
Comarca
2.577
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
70
Comarca
786
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.056
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
800
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
340
Comarca
4.509
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
136
Comarca
1.276
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
33
Comarca
292
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
574
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
58
Comarca
770
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
258
Comarca
3.967
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
129
Comarca
1.301
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
37
Comarca
494
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
482
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
860
Comarca
9.467
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
37
Comarca
1.302
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
159
Comarca
2.640
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.056
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
908
Comarca
11.340
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
148
Comarca
2.069
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.056
Comarca
13.409
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
487
Comarca
5.800
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
87
Comarca
1.077
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
574
Comarca
6.877
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
421
Comarca
5.540
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
61
Comarca
992
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
482
Comarca
6.532
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
71
Comarca
654
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
98
Comarca
648
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
169
Comarca
1.302
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
122
Comarca
1.011
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.179
Comarca
14.210
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
111,5
Comarca
107,7
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
125
Comarca
1.840
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
40
Comarca
74,5
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
35
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
5
Comarca
77
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
13
Comarca
94
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
7
Comarca
104
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
20
Comarca
198
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
36
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
132
Comarca
2.085
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
123
Comarca
1.551
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
90
Comarca
972
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
63
Comarca
690
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
27
Comarca
369
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
432
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
132
Comarca
2.085
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
27
Comarca
330
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
75
Comarca
915
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
117
Comarca
1.290
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
66
Comarca
900
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
15
Comarca
144
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
435
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
20
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
5
Comarca
31
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
21
Comarca
435
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
11
Comarca
173
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
10
Comarca
59
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
11
Comarca
376
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
21
Comarca
435
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-11,3
Comarca
-9,81
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
14,12
Comarca
21,95
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
2,82
Comarca
11,61
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.063
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
938
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
946
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
670
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.065
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
36
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
10
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
123
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
205
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17
Comarca
17,9
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,4
Comarca
24,7
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,6
Comarca
23,2
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
28
Comarca
34,1
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
811
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
817
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
64,6
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
803
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,8
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
811
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,7
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
432
Comarca
5.568
Catalunya
3.333.477

Població desocupada

Municipi
33
Comarca
592
Catalunya
365.357

Població activa

Municipi
465
Comarca
6.160
Catalunya
3.698.834

Població inactiva

Municipi
462
Comarca
5.401
Catalunya
2.855.090

Població de 16 anys i més

Municipi
927
Comarca
11.561
Catalunya
6.553.924

Homes

Municipi
260
Comarca
2.935
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
170
Comarca
2.500
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
430
Comarca
5.435
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
455
Comarca
5.810
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
140
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
185
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
390
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
3.160
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
3.875
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
100
Comarca
345
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
70
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
160
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
700
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
170
Comarca
1.280
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
1.205
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
845
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.000
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
820
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
3.875
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
42
Comarca
517
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
392
Comarca
3.753
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
882,86
Comarca
1.086,33
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
172
Comarca
1.571
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
151
Comarca
1.617
Catalunya
800.323

Total

Municipi
323
Comarca
3.188
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
6,1
Comarca
35,2
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,8
Comarca
35,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
60,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
22,6
Comarca
331,5
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,8
Comarca
28,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
31,9
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
18,1
Comarca
238,9
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
13,8
Comarca
251,6
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
31,9
Comarca
490,5
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
433
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
739
Comarca
6.328
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
1.172
Comarca
11.992
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
36,9
Comarca
47,2
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
297
Comarca
3.657
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
72
Comarca
1.308
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
63
Comarca
699
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
432
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
16,7
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
54
Comarca
330
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
33
Comarca
570
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
81
Comarca
1.905
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
81
Comarca
1.338
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
156
Comarca
1.407
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
27
Comarca
114
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
435
Comarca
5.664
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
91
Comarca
94,2
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
16.960
Comarca
203.144
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
16.122
Comarca
15.383
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,8
Comarca
83,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.673
Comarca
18.252
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.037
Comarca
28.850
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
148
Comarca
200
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.506
Comarca
20.976
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
7.772
Comarca
5.881
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.738
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
7.321
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
3.633
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
639
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
270
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
232
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
643
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
122
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
34
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
9
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
206
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
61
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.749
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
12.864
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
598
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
65.578
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
308.500
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
1.124
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
34
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
669
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
79
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
284
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
94
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.126
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,39
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
39,8
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3,38
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74