17° / -1° Clar

Habitants

Nucli de població Població 20-02-2022
Basturs 29
Benavent de la Conca 26
Biscarri 48
Conques 122
Covet 7
Figuerola d'Orcau 157
Gramenet 2
Isona 569
Llordà 6
Masos de Sant Martí, els 0
Montadó 1
Orcau 20
Sant Romà d'Abella 59
Siall 5
   
Total 1.068

Isona i Conca Dellà

Codi
251155
Comarca
Pallars Jussà
Població
1.057
Superfície
139,37
Densitat
7,6
Altitud
659

Superfície (km²)

Municipi
139,37
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,6
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
578
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
479
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.057
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
114
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
605
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
273
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
68
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
59
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
347
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
143
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
578
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
258
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
130
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
482
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
864
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
42
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
154
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
922
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
138
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.060
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
499
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
79
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
578
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
423
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
59
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
482
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
75
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
101
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
176
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
120
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
37,5
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
38
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
7
Comarca
69
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
18
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-99
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,73
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-11,59
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,86
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.063
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
938
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
946
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
670
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.065
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
20,2
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,3
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,5
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
24,1
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
811
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
819
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,1
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
824
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,3
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,1
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
842
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
418
Comarca
5.401
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
85
Comarca
1.424
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
503
Comarca
6.825
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
578
Comarca
6.468
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
968
Comarca
11.493
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
248
Comarca
2.729
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
173
Comarca
2.384
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
421
Comarca
5.113
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
450
Comarca
5.492
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
130
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
170
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
355
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
2.135
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
365
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
75
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
160
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
665
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
170
Comarca
1.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
1.115
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
715
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
955
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
42
Comarca
507
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
391
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
709,02
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
165
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
150
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
315
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,6
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,1
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,8
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,6
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
25,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
16,2
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
9,1
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
25,2
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
449
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
97
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
986
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
339
Comarca
4.258
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
927
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
453
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
2.035
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
1.740
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.318
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
440
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
15.883
Comarca
195.967
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
15,6
Comarca
15,1
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
85,7
Comarca
82,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.662
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.009
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
147
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.600
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.331
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.738
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
7.321
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
3.633
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
639
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
270
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
232
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
643
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
122
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
34
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
9
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
5.583
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
206
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
61
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.749
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
12.864
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
598
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
65.578
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
308.500
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
1.124
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
34
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
665
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
84
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
289
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
89
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.127
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,36
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
40,8
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
4,96
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions