Siall

Siall1.jpg

Siall és un poble a tocar del municipi d'Abella de la Conca. A 1.108 metres d'alçada, és el nucli més elevat del municipi.

El poble no ha tingut mai església pròpia, depenia de la de Santa Clara del Mullol, romànica, del s. XII.

Havia arribat a tenir prop d’una vintena de cases habitades. Actualment hi resideix només una família.

Siall2.jpg

Més informació a:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Siall