Siall

Santa Clara de Mullol

272197130_125402489994976_8195149663821738859_n.jpg

És d'estil romànic, del segle XII. A prop seu trobem les restes de la casa que hi havia.

Durant la festa de Santes Creus a Isona es plantava el “mai” a la plaça de l'Ajuntament. Encara es recorda la dita: "Santa Clara del Mullol, advocada de Siall. Ajudeu als fadrins d'Isona, ajudeu-los a portar el mai".

272143271_125402953328263_7197701451060384199_n.jpg

Més informació a:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_del_Mullol

https://elromanic.wordpress.com/2020/07/28/santa-clara-de-mullol-de-siall-isona-i-conca-della/