Dolmen de Montadó

dolmen-1.jpg

Situat a prop del coll de Comiols, aquest dolmen està ubicat al bosc del voltant de Montadó. Es un monument megalític format por una llosa gran horitzontal, actualment esfondrada, recolzada sobre pedres verticals. Presenta l’estructura d’una sola cambra funerària rectangular.

dolmen-3.jpg