Estanys de Basturs

80fded78-8b44-4907-83de-6874755b99ca.jpeg

Els estanys de Basturs, juntament amb els de Banyoles i Montcortés, són els únics estanys d'origen càrstic de Catalunya. A Basturs el conjunt aqüífer està format per dos estanys. En el més gran, la calç de les seves aigües ha propiciat l’existència d’espècies vegetals i animals que no es troben a altres espais aquàtics del nostre país. Per la seva singularitat natural, estan inclosos dins el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya.

La vegetació de l'interior dels estanys presenta una singularitat sorprenent. A l'estany gran s'han localitzat més de 120 espècies diferents d'algues unicel·lulars i al petit, unes 80. A l'estany gran s'ha trobat una alga unicel·lular que no viu a cap altre lloc del món, "Ceratium cornatum". Al voltant de l'estany s'hi pot observar una planta que es troba a molts pocs punts del nostre país, anomenada "Haplophyllum linifolium". A les ribes hi ha joncs, canyís i "Claudium mariscus", una espècie no gaire freqüent a Catalunya.

A la superfície de l'estany gran, s'hi pot observar una planta carnívora, "l'Utricularia vulgaris", que no té arrels i viu surant a l'aigua.

0a2104f9-2212-4804-9cda-0d3f7a48af08.jpeg

Més informació a:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estanys_de_Basturs

https://www.rutespirineus.cat/rutes/estanys-de-basturs-conca-della-pallars

https://www.serradelmontsec.com/espai-natural-estanys-de-basturs-montsec/