Associació de la Gent Gran "Sant Antolí"

Fundada el 1995. Té el domicili social a la Plaça del Portal, 5 (Cafè Modern)

Els objectius de l’associació són promoure activitats culturals, socials, esportives i d’esbarjo per a les persones grans.

Promoure per a tots els associats i associades el millor nivell de serveis socials i assistencials. És una entitat sense ànim de lucre i sense cap filiació política. Després d’estar activa un temps, restà inactiva fins el 2006. Aquest any un grup de persones van tornar a posar-la en actiu, es van actualitzar els estatuts, canviar el domicili i renovar la junta.

Telèfon de contacte: 635 18 22 61